Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2015

Mars in AriesThe heat is on…February 20th to March 31st
 
The wondering cycle of Mars closes with his return at home, as of February 20th  Mars enters the sign of Aries. In this placement he’s the absolute master, since in traditional astrology he is the primary governor of Aries. During the following period and throughout March, the hot-blooded warrior takes action and elevates the levels of adrenaline…

Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2015

Άρης στον ΚριόΗ θερμοκρασία ανεβαίνει…

 

 20/02 έως 31/03 2015


Η περιπλάνηση του Άρη κλείνει με την επιστροφή στο σπίτι του, καθώς από τις 20 Φεβρουαρίου ο Άρης κινείται στο ζώδιο του Κριού. Εδώ ο Άρης είναι ο απόλυτος αφέντης, αφού παραδοσιακά κυβερνά τον Κριό. Για το επόμενο διάστημα και όλο τον Μάρτιο, ο θερμόαιμος πολεμιστής αναλαμβάνει δράση και ανεβάζει τα επίπεδα της αδρεναλίνης…